Dohoda o vine a treste za korupciu

Špecializovaný trestný súd na verejnom zasadnutí konanom dňa 22. 10. 2020 v Pezinku pred samosudcom Mgr. Ivanom Matelom, po schválení dohody o vine a treste podľa § 334 ods. 4 Trestného poriadku, uzavretej medzi prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky a obvineným K…..

AKO FUNGUJÚ TAJNÉ SLUŽBY ? Exkluzívny rozhovor so šéfom SIS

Exkluzívny rozhovor so šéfom Slovenskej informačnej služby Jozefom Magalom priniesli v minulosti médiá, po tom, čo bol publikovaný „utajený zoznam agenotv SIS“. V rámci retrospektívy rozhovor prinášame ako vysvetlenie fungovania tajných služieb Vypočujte si: Zo zdroja

JANKOVSKEJ 100 000 EUR z notárskej úschovy

Náš investigatívny tím získal zaujímavé poznatky o dare, ktorý obdržala JUDr. Jankovská od svojej matky v roku 2018. JUDr. Monika Jankovská dostala v roku 2018 dar od svojej matky vo výške 100 000 €. Darom bola finančná hotovosť a bola vydaná notárom z notárskej úschovy. Darovacia zmluva medzi…

REPATRIANTI SÚ NEZÁKONNE V ŠTÁTNEJ KARANTÉNE

Analýza právnej povahy opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR na zamedzenie šírenia COVID-19 SLÁVKA HENČEKOVÁ·ŠTVRTOK 30. APRÍLA 2020 Od začiatku si kladiem otázku, aká je právna povaha opatrení Úradu verejného zdravotníctva, ktorými sa v súčasnosti najviac regulujú životy nás všetkých v súvislosti s pandémiou COVID-19. Táto…

Otvorený list sudcom Slovenskej republiky

Otvorený list sudcom Slovenskej republiky 01. apríl 2020  Vážené kolegyne, Vážení kolegovia, z Vašej diskusie k aktuálnym udalostiam v súdnictve, najmä k vyhláseniu 12-tich prešovských sudcov a k názorom sudcov Martina Smolku a Michala Novotného,  vyplýva veľmi významný, kľúčový fakt. Sudcovia si do veľkej miery uvedomujú…