ČLENOVIA SÚDNEJ RADY II. VOLEBNÉ OBDOBIE

PREDSEDA:
JUDr. Milan Karabín od 7. októbra 2003 do 7. októbra 2008
JUDr. Štefan Harabin od 23. júna 2009 do 23. júna 2014
ČLENOVIA SÚDNEJ RADY VOLENÍ SUDCAMI:
JUDr. Juraj SOPOLIGA od 29. júna 2007 do 29. júna 2012
JUDr. Igor BURGER od 29. júna 2007 do 29. júna 2012
JUDr. Jana BAJÁNKOVÁ od 29. júna 2007 do 29. júna 2012
JUDr. Gabriela ŠIMONOVÁ od 29. júna 2007 do 29. júna 2012
JUDr. Ján BURIK od 29. júna 2007 do 29. júna 2012
JUDr. Ida HANZELOVÁ od 29. júna 2007 do 29. júna 2012
JUDr. Mária USAČEVOVÁ od 29. júna 2007 do 29. júna 2012
JUDr. Jozef JANÍK od 29. júna 2007 do 29. júna 2012
ČLENOVIA SÚDNEJ RADY VOLENÍ NÁRODNOU RADOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY:
JUDr. Peter HULLA od 23. mája 2007 do 23. mája 2012
JUDr. Anna MARKOVÁ od 23. mája 2007 do 23. mája 2012
JUDr. Bohumil NOVÁK od 23. mája 2007 do 23. mája 2012
Mgr. Dušan ČIMO od 23. mája 2012 do 10. septembra 2014
ČLENOVIA SÚDNEJ RADY VYMENOVANÍ VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY:
JUDr. Ľuboš SZIGETI od 26. júna 2002 do 4. septembra 2007
JUDr. Viera PETRÍKOVÁ od 27. júna 2007 do 14. júla 2009
JUDr. Viliam DOHŇANSKÝ od 15. júla 2009 do 19. januára 2011
JUDr. Richard MOLNÁR od 27. júna 2007 do 19. januára 2011
JUDr. Daniel HUDÁK od 27. júna 2007 do 19. januára 2011
JUDr. Ľudmila BABJAKOVÁ od 19. januára 2011 do 26. septembra 2012
JUDr. Jozef VOZÁR, CSc. od 19. januára 2011 do 26. septembra 2012
Prof. JUDr. Alexander BRÖSTL, CSc. od 19. januára 2011 do 26. septembra 2012
ČLENOVIA SÚDNEJ RADY VYMENOVANÍ PREZIDENTOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY:
JUDr. Juraj SEMAN od 11. júla 2002 do 11. júla 2007
Prof. JUDr. Mojmír MAMOJKA, CSc. od 11. júla 2002 do 11. júla 2007
JUDr. Tibor ŠAFÁRIK od 11. júla 2002 do 11. júla 2007
JUDr. Helena KOŽÍKOVÁ od  2. októbra 2007 do 2. októbra 2012
 Doc. JUDr. Mária BUJŇÁKOVÁ, CSc. od  2. októbra 2007 do 2. októbra 2012
JUDr. Daniela ŠVECOVÁ od  2. októbra 2007 do 2. októbra 2012

0 comments