ČLENOVIA SÚDNEJ RADY III. VOLEBNÉ OBDOBIE

PREDSEDA:
        JUDr. Štefan HARABIN od 23. júna 2009 do 23. júna 2014
        JUDr. Jana BAJÁNKOVÁ od 16. septembra 2014 do 29. júna 2017
PODPREDSEDA:
         prof. h. c. doc. JUDr. Mária BUJŇÁKOVÁ, CSc. od 16. októbra 2012 do 16. júna 2014
         JUDr. Ján VANKO od 21. júla 2014 do 29. júna 2017
ČLENOVIA SÚDNEJ RADY VOLENÍ SUDCAMI:
JUDr. Ján VANKO od 29. júna 2012 do 29. júna 2017
JUDr. Jana BAJÁNKOVÁ od 29. júna 2012 do 29. júna 2017
JUDr. Imrich VOLKAI od 29. júna 2012 do 29. júna 2017
Doc. JUDr. Milan ĎURICA, PhD. od 29. júna 2012 do 29. júna 2017
JUDr. Peter STRAKA od 29. júna 2012 do 29. júna 2017
JUDr. Rudolf ČIRČ od 29. júna 2012 do 29. júna 2017
JUDr. Dana BYSTRIANSKA od 29. júna 2012 do 29. júna 2017
JUDr. Igor BURGER od 29. júna 2012 do 29. júna 2017
Mgr. Dušan ČIMO od 25. novembra 2014 do 25. novembra 2019
ČLENOVIA SÚDNEJ RADY VOLENÍ NÁRODNOU RADOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY:
Mgr. Dušan ČIMO od 23. mája 2012 do 10. septembra 2014
JUDr. Jozef MARUŠČÁK od 28. júna 2012 do 27. decembra 2016
JUDr. Alena ŠIŠKOVÁ od 28. júna 2012 do 28. júna 2017
JUDr. Ján SLOVINSKÝ od 11. septembra 2014 do 11. septembra 2019
JUDr. Roman HUSZÁR od 14. februára 2017 do 28. marca 2020
JUDr. Michal MIŠÍK od 01.02.2018 do 13. januáíra 2020
Mgr. Viliam POHANČENÍK od 17.10.2019 do 28.03.2020
ČLENOVIA SÚDNEJ RADY VYMENOVANÍ VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY:
JUDr. Ľudmila BABJAKOVÁ od 19. januára 2011 do 26. septembra 2012
JUDr. Jozef VOZÁR, CSc. od 19. januára 2011 do 26. septembra 2012
Prof. JUDr. Alexander BRÖSTL, CSc. od 19. januára 2011 do 26. septembra 2012
JUDr. Jaroslav CHLEBOVIČ od 27. septembra 2012 do 20. augusta 2014
JUDr. Eva FULCOVÁ od 27. septembra 2012 do 27. septembra 2017
JUDr. Ľuboš SÁDOVSKÝ od 27. septembra 2012 do 27. septembra 2017
JUDr. Ján HAVLÁT od 10. septembra 2014 do 10. septembra 2019
JUDr. Ján HAVLÁT od 11.09.2019 do 28.03.2020
JUDr. Branislav JABLONKA, PhD. od 07.02.2018 do 28.03.2020
JUDr. Magdaléna HROMCOVÁ od 07.02.2018 do 28.03.2020
ČLENOVIA SÚDNEJ RADY VYMENOVANÍ PREZIDENTOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY:
JUDr. Helena KOŽÍKOVÁ od  2. októbra 2007 do 2. októbra 2012
 Doc. JUDr. Mária BUJŇÁKOVÁ, CSc. od  2. októbra 2007 do 2. októbra 2012
JUDr. Daniela ŠVECOVÁ od  2. októbra 2007 do 2. októbra 2012
JUDr. Gabriela ŠIMONOVÁ od  8. októbra 2012 do 16. júna 2014
prof. h. c. doc. JUDr. Mária BUJŇÁKOVÁ, CSc. od  8. októbra 2012 do 16. júna 2014
JUDr. Eduard BÁRÁNY, DrSc. od  8. októbra 2012 do 16. júna 2014
Prof. JUDr. Ján KLUČKA, CSc. od 17. júna 2014 do 27. novembra 2016
Doc. JUDr. Jozef VOZÁR, CSc. od 17. júna 2014 do 17. júna 2019
JUDr. Elena BERTHOTYOVÁ, PhD. od 17. júna 2014 do 17. júna 2019
Mgr. Pavol ŽILINČÍK od 28. novembra 2016

0 comments