Dohoda o vine a treste za korupciu

Špecializovaný trestný súd na verejnom zasadnutí konanom dňa 22. 10. 2020 v Pezinku pred samosudcom Mgr. Ivanom Matelom, po schválení dohody o vine a treste podľa § 334 ods. 4 Trestného poriadku, uzavretej medzi prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky a obvineným K.. Š. Š., nar. XX. XX. XXXX v Ž., takto

r o z h o d o l:

0 comments