Dovolanie ministerky bolo úspešné.

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerka“) na podnet generálneho prokurátora Slovenskej republiky podala proti uzneseniu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 29. novembra 2016, sp. zn. 4 To 10/2015 dovolanie z dôvodov uvedených v § 371 ods. 3 Tr. por. (Minister spravodlivosti podá dovolanie aj proti právoplatnému rozhodnutiu vychádzajúceho zo skutkového stavu, ktorý bol na základe vykonaných dôkazov v podstatných okolnostiach nesprávne zistený, alebo ak boli pri zisťovaní skutkového stavu závažným spôsobom porušené ustanovenia, ktorými sa má zabezpečiť objasnenie veci.).

Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol, že sa zrušuje sa aj rozsudok Špecializovaného trestného súdu, pracovisko Banská Bystrica z 21. júla 2015, sp. zn. BB-4T/19/2015. Zrušujú sa aj ďalšie rozhodnutia na zrušené rozhodnutia obsahovo nadväzujúce, ak vzhľadom na zmenu, ku ktorej došlo ich zrušením, stratili podklad. Špecializovanému trestnému súdu, pracovisko Banská Bystrica sa prikazuje, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prerokoval a rozhodol.

0 comments