JANKOVSKEJ 100 000 EUR z notárskej úschovy

Náš investigatívny tím získal zaujímavé poznatky o dare, ktorý obdržala JUDr. Jankovská od svojej matky v roku 2018.

JUDr. Monika Jankovská dostala v roku 2018 dar od svojej matky vo výške 100 000 €. Darom bola finančná hotovosť a bola vydaná notárom z notárskej úschovy. Darovacia zmluva medzi bývalou štátnou tajomníčkou ministerstva spravodlivosti a jej matkou bola predložená súdnej rade v kópii bez úradného osvedčenia tejto kópie. Podpisy oboch zmluvných strán na darovacej zmluve boli úradne osvedčené notárskym úradom JUDr. Petra Kriška, PhD. dňa 19. decembra 2018.  Jankovská doložila súdnej rade aj čestné prehlásenie matky o dare vo fotokópii. Podpis na čestnom prehlásení matky bol úradne osvedčený Notárskym úradom JUDr. Andrey Rozvadskej dňa 13. novembra 2018. 

Predmetnú darovaciu zmluvu na 100 000 € medzi Monikou Jankovskou a jej matkou skúmala Komisia súdnej rady na vyhodnocovanie majetkových priznaní sudcov a na tranzakcii nezaevidovala „nič podozrivé.“

Problematike sa budeme ďalej venovať. V prípade, že máte záujem pomôcť nášmu investigatívnemu tímu (či už personálne, technicky, finančne, poskytnutím informácií a pod.) kontaktujte nás na email: info@justicnamafia.sk

One comment