Kedy ste nespali pre prípad? Odpovedajú kandidáti na predsedu Špecializovaného trestného súdu Buvala, Hrubala, Králik a Truban

Kandidáti na predsedu Špecializovaného trestného súdu: Ján Buvala (vľavo hore), Ján Hrubala (vpravo hore), Igor Králik (vľavo dole) a Michal Truban (vpravo dole). Foto - TASR, Denník N| dennikn.sk | Monika Tódová, Veronika Prušová | 16. apríla 2020 |

Kandidáti na predsedu Špecializovaného trestného súdu: Ján Buvala (vľavo hore), Ján Hrubala (vpravo hore), Igor Králik (vľavo dole) a Michal Truban (vpravo dole). Foto – TASR, Denník N

Do výberového konania na predsedu Špecializovaného trestného súdu v Pezinku sa prihlásili štyria uchádzači a sudcovia tohto súdu vrátane terajšieho predsedu. V ankete odpovedajú na šesť rovnakých otázok.

Súčasnému predsedovi súdu Michalovi Trubanovi skončí funkčné obdobie 10. júna. Nového predsedu vyberie výberová komisia a ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí). Štyria kandidáti odpovedali na týchto šesť otázok:

1. Špecializovaný trestný súd má výnimočné postavenie medzi súdmi. Má svoje opodstatnenie?

2. Akým spôsobom by podľa vás mali prebiehať previerky sudcov, ak vôbec?

3. Je podľa vás potrebné riešiť počet službukonajúcich sudcov na Špecializovanom trestnom súde, keďže teraz vykonávajú službu a sudcami pre prípravné konanie sú len štyria sudcovia?

4. Pre ktoré kauzy, ktoré ste súdili, ste nespali? 

5. Ako ste vnímali vraždu novinára Jána Kuciaka?

6. „Ak ma po vymenovaní niekam pozvali, ospravedlnil som sa. Pretože hocikam prídete, vždy sú tam nejaké záujmy. Ak chcete byť slobodní, musíte byť samotárom.“ Takto opisoval funkciu sudcu bývalý ústavný sudca Lajos Mészáros. Ako trávite voľný čas?

Ján Buvala

1. Špecializovaný trestný súd opodstatnenie určite má, ale bolo by potrebné prehodnotiť jeho vecnú príslušnosť. Napríklad prejednávanie úkladných vrážd na Špecializovanom trestnom súde a iné vraždy na okresných súdoch v sídle kraja, čo spôsobuje kompetenčné spory.

2. Previerkam sa osobne určite nemám dôvod brániť, ale je potrebné veľmi starostlivo zvážiť spôsob. Ten predchádzajúci bol absolútne neúčinný. Ťažisko previerok by malo byť na súdnej rade. Uprednostnil by som individuálne previerky na základe konkrétnych podnetov, napríklad pri majetkových priznaniach alebo pri podozreniach zo svojvoľného rozhodovania. Nie plošne.

3. Otázka služobnej pohotovosti je upravená priamo v zákone. Ten ustanovuje, kto nemôže byť určený do služby, teda tehotné ženy alebo rodič starajúci sa o dieťa vo veku do jedného roku, kto môže byť určený, keď s tým súhlasí – osamelý rodič s dieťaťom do 15 rokov –, inak by mali slúžiť všetci sudcovia.

4. Nebolo to výnimočné. Išlo napríklad o vec viacnásobnej vraždy, keď po právoplatnom uznaní viny bol páchateľ prepustený z väzby, rozsiahla vec zločineckej skupiny, ale aj vec, v ktorej dolná hranica trestnej sadzby je päť rokov, páchateľka má 30 rokov, má vysokoškolské vzdelanie a moje rozhodnutie jej zmení celý život. Samostatnou kategóriou sú veci, pri ktorých neviem, ako splniť pokyn odvolacieho súdu.

5. Správu som zachytil v pondelok ráno v Justičnej akadémii na seminári. Moja prvá myšlienka bola: Čo mohol z verejne dostupných zdrojov zistiť mladík vo veku mojich detí, že ho niekto pre to zavraždil?

6. Myšlienku pána doktora Mészárosa som zachytil a hneď ma oslovila, stotožnil som sa s ňou. Nie som poľovník, nehrám golf, nezapájam sa do kolektívnych športov. Venujem sa výhradne individuálnym športovým aktivitám.

Ján Hrubala

1. Slovami kolegyne Pamely Záleskej z rozhovoru vo vašom denníku – jednoznačne. Opodstatnenie má každá rozumná špecializácia sudcov a súdov, tobôž v dôležitých veciach. Nepochybujem o tom, že korupcia a organizovaný zločin takýmito dôležitými vecami sú. Významné je i to, že moji kolegovia vo väčšine prípadov nápor práce zvládajú v rozumných lehotách.

2. Nie som odporcom testovania integrity sudcov ani počas výkonu ich funkcie a v tomto období výzvam typu „Preverte nás“ (skupina prešovských sudcov) rozumiem viac ako akademickému blahorečeniu názoru „Nedá sa, lebo nezávislosť“. Tým nespochybňujem riziká previerok, ako ich okrem iného opísal aj náš Ústavný súd, len tvrdím – dá sa a treba. Za situácie, keď prvé i posledné slovo bude mať súdna rada a sudca bude mať možnosť verejne sa brániť.

3. Súd je organizmus zložený z ľudí. Tí majú nielen svoje prednosti a slabiny, ale aj svoje záujmy a predstavy. Dobrý manažér by mal mať oči neustále otvorené. Nesmie ich zatvárať pred slabinami, ale rovnako dôležité je zisťovať i predstavy členov tímu, ako by veci na pracovisku mali fungovať, a riešenia prijímať až potom. Toto je moja odpoveď na riešenie akéhokoľvek personálneho problému na pracovisku.

4. O „spaní“ som už raz s vami hovoril v rozhovore, ktorý ste nazvali Pred doživotím ťažšie zaspávam. Ale áno, sú kauzy, pre ktoré sa z rôznych dôvodov ťažšie spí a sudca si naozaj svoju prácu „nosí do postele“. Ja všeobecne horšie spím pri kauzách, kde si nie som úplne istý, či neubližujem.

5. Na spočítanie vrážd, ktoré som ako sudca riešil, mi nestačia prsty dvoch rúk. Napriek tomu, chvalabohu, nie som voči strate žiadneho ľudského života obrnený. Príbeh Jána a Martiny je špecifický v tom, že zmenil Slovensko. Verím, že k lepšiemu. Bohužiaľ, oni sa toho „fyzicky“ nedožili. Meno ich vraha tak ako napríklad meno vraha moslimských obetí z Nového Zélandu umrie – a nielen preto, že meno toho z Nového Zélandu premiérka tejto krajiny nikdy nezoberie do úst. Jednoducho umrie. Ale Ján a Martina žiť budú.

6. S manželkou sa venujeme vnúčatám, čítam, počúvam nemainstreamovú muziku, bicyklujem, lyžujem, cestujem, relatívne pravidelne chodím do Himalájí, píšem cestovateľské blogy… A ešte v piatok volejbal a cez víkend niekedy turistika, rodinná grilovačka, splav nejakej rieky… S partiou, v ktorej je rušňovodič, chemička, statik, ekonómka… Som rád sám, ale nie som samotár. Lajosovi však rozumiem.

Igor Králik

1. Nikdy som nezapochyboval a ani teraz nepochybujem o opodstatnenosti nášho súdu. Nehovorím to preto, že som tento súd (predtým Špeciálny súd) ako poverený riadením a neskôr predseda súdu v novembri 2004 zakladal. O jeho opodstatnenosti svedčia predsa mnohé verejnosti známe i neznáme korupčné kauzy a kauzy slovenských zločineckých skupín. Dôvodom vzniku súdu bolo hlavne pretrhnutie miestnych väzieb a to platí aj v súčasnosti.

2. S previerkami sudcov súhlasím a nemám s nimi žiaden problém. Takáto previerka bola v začiatkoch súdu podmienkou účasti vo výberovom konaní, sám som mal dve previerky. Nemala by sa na nich podieľať výkonná zložka moci, ako to bolo v minulosti. Súhlasím s tým, aby o tom rozhodovala súdna rada, ako je to u novomenovaných sudcov, avšak s dôrazom na podrobné zmapovanie majetkových pomerov sudcu.

3. Preferoval by som spôsob, aby služby sudcov pre prípravné konanie vykonávali všetci, respektíve takmer všetci sudcovia Špecializovaného trestného súdu, a nielen na pracovisku v Banskej Bystrici, ale aj v sídle súdu v Pezinku. Nevidím problém v zabezpečení týchto služieb na oboch pracoviskách ani po technickej stránke, lebo na oboch pracoviskách na to boli vytvorené podmienky – chránené priestory aj s certifikovanými počítačmi.

4. Samozrejme, že také kauzy boli. Poctivý sudca nespí aj pre zdanlivo banálne kauzy, pri ktorých až do verdiktu zvažuje, ako rozhodnúť. To sa mi stalo veľakrát. Z tých známejších káuz ide o bossa košického podsvetia Róberta Okoličányho, na ktorú však nie som hrdý z dôvodu dĺžky jej konania, čo nebolo zapríčinené súdom, ale obštrukciami niektorých obžalovaných a ich obhajcov. Spomeniem ešte kauzy Ladislav Bališ a spol., Jozef Sobota a spol. (pohrebníctvo Zvolen) či Miroslav Kavický (usmrtenie pracovníčky nebankového subjektu), alebo v minulosti kauza Biele vody.

5. Táto vražda sa prejednáva na našom súde, nie je skončená, a preto sa k nej nesmiem vyjadrovať. Chcem len povedať, že keď sa to stalo, ako prvé mi napadlo, že je to sila, keď už aj na Slovensku zavraždia investigatívneho novinára a navyše s priateľkou a vo vlastnom dome. Stalo sa niečo, čo sa stať nesmelo.

6. Lajos Mészáros mal v podstate pravdu. Ja sa však samotárom necítim. Voľný čas sa snažím tráviť nemyslením na prácu, hoci sa to väčšinou nedá. Trávim ho športovými a kultúrnymi aktivitami hlavne s rodinou, a keďže žijem na dedine v rodinnom dome, aj bežnými prácami okolo neho. Toto je môj sudcovský život.

Michal Truban

1. Jednoznačne. Súd bol zriadený na základe rozhodnutia vtedajšej politickej reprezentácie s hlavným cieľom vytvoriť centralizovaný súd za účelom odbúrania regionálnych miestnych väzieb najmä v prípadoch organizovaného zločinu a korupcie. Som hrdý na to, že som mal česť byť predsedom súdu nielen v období, keď súd nemal žiadne existenčné problémy, ale najmä v časoch, keď bolo siahané na jeho existenciu.

2. Ctím, rešpektujem a dôsledne sa riadim existujúcim nálezom Ústavného súdu, ktorý označil previerky sudcov realizované výkonnou mocou za nesúladné s ústavou. Nemám problém sa previerke opakovane podrobiť za predpokladu, že budú vykonávané ústavne konformným spôsobom. Len na pôde súdnej moci bez akýchkoľvek zásahov moci výkonnej alebo zákonodarnej, aby boli vylúčené akékoľvek možnosti ovládať súdnu moc prostredníctvom previerok sudcov.

3. Stav, aký je teraz na súde, je tu od jeho vzniku, bol takto nastavený a akceptovaný všetkými mojimi predchodcami kolegami, v tom čase predsedami súdu. Stav považujem za dobrý a fungujúci, ale, samozrejme, nebránim sa tomu, že ak budú chcieť robiť služby aj iní sudcovia, aby ich robili.

4. V rozhodovacej činnosti každého sudcu sa vyskytnú veľmi závažné a zložité kauzy. Aj u mňa sa také vyskytli. Dôsledne sa riadim zásadou pri pochybnostiach rozhodnúť v prospech obžalovaného, a ak jeho vina nie je dostatočne preukázaná, rozhodnem bez ohľadu na to, či sa to niekomu páči alebo nie. Za každou kauzou je ľudský osud a ľudský život. Sudca vždy rozhoduje o zásadnom a hlbokom zásahu do života a so svojimi rozhodnutiami žije až do smrti. Toto mám vždy dôsledne na pamäti, lebo s reakciami na rozhodnutie, či už negatívnymi, alebo pozitívnymi, žijete iba chvíľu, ale s vlastným svedomím a profesionálnou hrdosťou žijete až do smrti.

5. Pamätám sa, že som sa to dozvedel z médií po príchode do práce a bol som šokovaný z toho, čo sa stalo. Vysoko hodnotím profesionálne odvedenú prácu polície, ktorá viedla k odhaleniu páchateľov tohto ohavného činu, z ktorých časť už bola odsúdená a páchatelia boli spravodlivo potrestaní.

6. K tejto otázke som sa už pre váš denník takisto vyjadroval. V stručnosti opakovane uvádzam, že sa s názorom sudcu Mészárosa nestotožňujem, pretože to nevnímam tak, že hocikam prídem, vždy sú tam nejaké záujmy. Vo všeobecnosti na žiadne akcie nechodím, vo svojom osobnom voľne sa venujem poľovníctvu. Sudca nežije vo vákuu, ale v reálnom živote, je na ňom, s kým sa stýka a aké má koníčky. Som presvedčený o tom, že žiaden normálny sudca sa nebude stýkať s ľuďmi, ktorí majú problém so zákonom.

Prevzaté z zoj.sk

0 comments