Lenka Praženková sa vzdala funkcie členky Súdnej rady Slovenskej republiky

JUDr. Lenka Praženková, predsedníčka senátu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, dnes, t.j. 14. septembra 2021, doručila predsedovi Súdnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“) vzdanie sa funkcie členky súdnej rady z osobných a zdravotných dôvodov, ktoré jej bránia v plnohodnotnom výkone tejto funkcie.

Predseda súdnej rady poďakoval JUDr. Lenke Praženkovej za doterajšie pôsobenie v súdnej rade. Osobitne ocenil jej aktívny a prínosný vklad do činnosti súdnej rady aj po vzdaní sa funkcie predsedníčky súdnej rady.

Funkcia členky súdnej rady JUDr. Lenke Praženkovej zaniká 15. septembra 2021.

Predseda súdnej rady vyhlási bez zbytočného odkladu voľby členky/člena súdnej rady.

JUDr. Lenka Praženková sa vzdala funkcie predsedníčky súdnej rady v minulom roku. Viac aj TU

Zdroj 

 

0 comments