JUDr. Praženkova sa vzdala funkcie predsedníčky sudnej rady

Listom doručeným JUDr. Eve Mišíkovej oznámila doterajšia predsedníčka súdnej rady JUDr. Lenka Praženková svoju rezignáciu. Vzhľadom k tomu, že dňa 26. mája tohto roka bol podaný 6 členmi súdnej rady návrh na odvolanie Lenky Praženkovej z postu predsedu súdnej rady, pokladá za dôležité, vyjadriť sa…

GÁL o JUSTIČNEJ CHOBOTNICI a ako to DOPADLO ?

Píše sa rok 2014 a Gál Gábor, poslanec NR SR prednáša v slovenskom parlamente na 11. deň rokovania 33. schôdze NR SR 3. apríla 2014 svoj plamenný prejav. Po šiestich rokoch, z ktorých dva roky pôsobil Gábor Gál vo funkcii Ministra spravodlivosti môžeme porovnať, čo…

Odvolanie predsedníčky Súdnej rady je na programe rokovania

9. zasadnutie Súdnej rady SR 2í. Júna 2020 má len jeden bod programu. Návrh na odvolanie predsedníčky Súdnej rady Slovenskej republiky JUDr. Lenky Praženkovej predložili JUDr. Katarína Javorčíková, JUDr. Eva Mišíková, JUDr. Alena Svetlovská, JUDr. Juraj Kliment, JUDr. Andrej Majerník, JUDr. Lajos Mészáros. Odovlanie súčasnej…

JANKOVSKEJ 100 000 EUR z notárskej úschovy

Náš investigatívny tím získal zaujímavé poznatky o dare, ktorý obdržala JUDr. Jankovská od svojej matky v roku 2018. JUDr. Monika Jankovská dostala v roku 2018 dar od svojej matky vo výške 100 000 €. Darom bola finančná hotovosť a bola vydaná notárom z notárskej úschovy. Darovacia zmluva medzi…

Vládny legislatívny chaos v prijímaní krízových opatrení

Zverejňujem svoj návrh na Generálnu prokuratúru SR o preskúmanie zákonnosti opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR počas vyhláseného núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID-19. JUDr. Jozef Šátek, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   GENERÁLNA PROKURATÚRA SR                            Bratislava, 23. apríla 2020 Štúrova 2, 812 85B r a t i s l a v a  1 Telefón: 02 /…

AKTUÁLNI ČLENOVIA SÚDNEJ RADY

Členovia Súdnej rady Slovenskej republiky PREDSEDA SÚDNEJ RADY JUDr. Lenka Praženková od 11.07.2017 PODPREDSEDA SÚDNEJ RADY JUDr. Pavol PILEK od 30.10.2017 ČLENOVIA SÚDNEJ RADY VOLENÍ SUDCAMI JUDr. Petra PRÍBELSKÁ, PhD. od 26.11.2019 Mgr. Miloš KOLEK od 30.06.2017 JUDr. Lenka PRAŽENKOVÁ od 30.06.2017 JUDr. Erika ZAJACOVÁ…

Európsky súd pre ľudské práva odmietol sťažnosť M. N. a ďalší proti Belgicku; Slovenská republika v konaní intervenovala ako tretia strana

6. 5. 2020 | MS SR V prípade intervenovalo v pozícii tretích strán niekoľko štátov – Chorvátsko, Česká republika, Dánsko, Francúzsko, Nemecko, Maďarsko, Lotyšsko, Holandsko, Nórsko, Slovenská republika a Spojené kráľovstvo, a tiež sedem mimovládnych organizácií a iných združení. ​ ​Štrasburg, 5. mája 2020 – Veľká…

REPATRIANTI SÚ NEZÁKONNE V ŠTÁTNEJ KARANTÉNE

Analýza právnej povahy opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR na zamedzenie šírenia COVID-19 SLÁVKA HENČEKOVÁ·ŠTVRTOK 30. APRÍLA 2020 Od začiatku si kladiem otázku, aká je právna povaha opatrení Úradu verejného zdravotníctva, ktorými sa v súčasnosti najviac regulujú životy nás všetkých v súvislosti s pandémiou COVID-19. Táto…