Dovolanie ministerky bolo úspešné.

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerka“) na podnet generálneho prokurátora Slovenskej republiky podala proti uzneseniu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 29. novembra 2016, sp. zn. 4 To 10/2015 dovolanie z dôvodov uvedených v § 371 ods. 3 Tr. por. (Minister spravodlivosti podá dovolanie aj proti právoplatnému…

Väzba obvinených v kauze OČISTEC

Rozhodnutie o väzbe totiž nie je rozhodnutím o vine či nevine obvineného. Súd sa preto pri rozhodovaní o väzbe nezameriava na hodnotenie viny, obhajoby obvineného alebo dôkazov spôsobom upraveným v § 2 ods. 12 Tr. por., ale skúma predovšetkým to, či sú splnené materiálne a…

Zastaví COVID 19 prácu na súdoch ?

Zber údajov o pracovnej zaťaženosti sudcov prerušili 25. októbra pre pandémiu, pokračovať sa plánuje na jar. Výskumný projekt má zodpovedať viacero otázok, napríklad aký priemerný čas je potrebný na vyriešenie určitého množstva prípadov daného typu. Zrealizovať sa podarilo dva z plánovaných šiestich týždňov zberu. „S doteraz zozbieranými údajmi…

Dohoda o vine a treste za korupciu

Špecializovaný trestný súd na verejnom zasadnutí konanom dňa 22. 10. 2020 v Pezinku pred samosudcom Mgr. Ivanom Matelom, po schválení dohody o vine a treste podľa § 334 ods. 4 Trestného poriadku, uzavretej medzi prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky a obvineným K…..