PROF. MAZÁK HLASOVAL PROTI ŠIKUTOVI. SLOVENSKO NIE JE PRÁVNY ŠTÁT, TVRDIA DNES SPOLOČNE

Ešte 11. mája 2020 na zasadnutí súdnej rady, profesor Mazák ostro vystupoval voči sudcovi Najvyššieho súdu JUDr. Šikutovi. Kládol mu na vypočúvaní pred voľbou otázky naozaj na telo.

Profesor Mazák dokonca hlasoval proti voľbe Jána Šikutu na post šéfa Najvyššieho súdu. Väčšina ostatných členov súdnej rady mala ale opačný názor ako JUDr. Mazák a podporila vo voľbe Jána Šikutu.

JUDr. Ján Šikuta, PhD. sa nakoniec stal predsedom Najvyššieho súdu SR napriek odporu profesora Mazáka (k odporu proti voľbe JUDr. Šikutu sa pridal aj JUDr. Kliment a JUDr. Mišíková).

Po zvolení JUDr. Šikutu posyktol médíám vyhlásenie, z akého dôvodu hlasoval proti tomu, aby sa Šikuta stal šéfom Najvyššieho súdu. Predseda súdnej rady svoje hlasovanie proti Šikutovi pre portál aktuality zdôvodnil nasledovne: „Nebolo to vôbec proti Jánovi Šikutovi. Bolo to s úmyslom dostať do tejto funkcie človeka, ktorý by už mal skúsenosti s riadením procesov, ktoré sa odohrávajú na Najvyššom súde a bol by schopný usmerňovania súdu v týchto ťažkých časoch. Teraz treba riadiť aj neštandardné situácie, ktoré vznikli z odhalenia Threemy. Je to zložitá situácia, doktor Šikuta to na seba prevzal a preto len zopakujem, že mu držím palce.“

Dnes je situácia iná a rivali, ktorí si len pred dvoma mesiacmi skákali do vlasov, našli na svojom prvom stretnutí vzájomný súlad a spoločné body.

Dvaja vysokí predstavitelia súdnej moci na Slovensku, prof. JUDr. Ján MAZÁK, PhD. ako predseda Súdnej rady Slovenskej republiky a JUDr. Ján Šikuta, PhD. ako predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sa zhodli, že „o Slovensku nemožno hovoriť ako o právnom štáte“

Celkom prekvapujúco tak vyznanie toto spoločné verejné vyhlásenie šéfa súdnej rady a šéfa Najvyššieho súdu.

Uvádza sa to na web stránke súdnej rady, kde sa píše, že na prvom spoločnom stretnutí, novozvolený predseda Súdnej rady SR Ján Mazák a predseda Najvyššieho súdu SR Ján Šikuta uviedli „Pokiaľ nebude Najvyšší súd plne funkčný, nemožno hovoriť o právnom štáte“

Ďalej je uvádzané:

Ján Mazák plne podporuje všetky snahy Najvyššieho súdu o zabezpečenie jeho riadneho chodu a vyjadril prísľub, že súdna rada a on osobne budú v najväčšej miere podporovať všetky kroky, ktoré sú v tejto súvislosti potrebné. „Jednou z mojich priorít je sfunkčniť a zefektívniť prácu disciplinárnych senátov, aby sa urýchlili nedoriešené disciplinárne konania z minulosti,“ zdôraznil predseda súdnej rady a dodal, že tento krok je potrebný pre zvýšenie dôveryhodnosti justície.

Ján Šikuta ho informoval, že Najvyšší súd v krátkom čase vypíše výberové konania na sudcov Najvyššieho súdu a vyjadril presvedčenie, že: „výberové konania privedú na súd vysokokvalitných, no zároveň morálne bezúhonných nových sudcov“. Dodal tiež, že pre zabezpečenie výkonu súdnictva sú potrebné aj ďalšie kroky, ako vytvorenie prijateľných pracovných podmienok, ktoré za súčasného stavu nie sú možné, a zdôraznil, že pre sfunkčnenie nielen najvyššieho, ale aj ostatných súdov a pre očistu justície je potrebná úzka spolupráca oboch inštitúcií s ministerstvom spravodlivosti.

Predseda Najvyššieho súdu na stretnutí zaželal Jánovi Mazákovi v novej funkcii veľa úspechov a rovnako mu vyjadril podporu v snahe o zabezpečenie očisty justície

Zo zdroja

0 comments