Súdna mapa ministerio Kolíkovej Stanoviská odborníkov

Parlament by mal v stredu hlasovať o reforme justície z dielne ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej.

Balík ústavných zmien zahŕňa napríklad reformu Súdnej rady, do ktorej budú môcť prezident, parlament a vláda nominovať už len nesudcov. Súdna rada dostane zároveň nové kompetencie v oblasti majetkových previerok sudcov. Reforma sa dotýka aj Ústavného súdu, kompetencií prezidenta a počíta so zriadením Najvyššieho správneho súdu, ktorý bude zároveň disciplinárnym súdom. Nová súdna mapa (o tej sa ešte nejde hlasovať) predstavuje reorganizáciu súdnej sústavy, počíta napríklad s tromi novými správnymi súdmi.

Niekoľkým osobnostiam z právnického a súdneho prostredia položil portál POSTOJ dve otázky:

Aký je váš názor na reformu justície z dielne ministerky Kolíkovej?

Ktorú časť reformy považujete za najviac prínosnú pre očistu justície?
(reforma Súdnej rady, majetkové previerky, zmeny v súvislosti s Ústavným súdom, zriadenie Najvyššieho správneho súdu a pod.)

Elena Berthotyová, sudkyňa Najvyššieho súdu, členka Súdnej rady

1.

Je nepochybné, že justícia potrebuje uzdraviť a vyvetrať. Na to potrebuje hĺbkovú inventúru a hlavne dlhodobú víziu presahujúcu rámec jedného volebného obdobia.

2.

Z  ponúknutých možnosti sú to majetkové previerky, ale iba za predpokladu, že Súdna rada bude mať efektívne nástroje, ale aj aparát na preverovanie majetkových pomerov sudcov. Tento proces má šancu pomôcť k očiste justície, pretože môže vyústiť do disciplinárneho konania, ktoré by mal po novom viesť Najvyšší správny súd s možnosťou odvolania sudcu z funkcie.

Aj nová súdna mapa si kladie za úlohu znížiť či popretŕhať korupčné väzby v justícii. Obávam sa, či sa pri nezmenenom personálnom obsadení justície podarí tento cieľ dosiahnuť. Netreba vo veľkom sťahovať budovy, spisy, sudcov a vzďaľovať ich od konečného užívateľa justície. Stačí z justície „vysťahovať“ sudcov, ktorí spravodlivosť nerozdávajú, ale ju predávajú a kupčia s ňou. Výkonná moc na to páky má už dnes. Súdna moc tiež.

Radoslav Procházka, advokát

1.

Ako zákazník justičných služieb štátu som v rozpakoch. V celom tom labyrinte zmien mi chýba zrozumiteľný leitmotív, vďaka ktorému by som v sebe dokázal vyvolať očakávanie, že keď o pol roka, o rok prídem na súd, budem mať dôvod na pocit, že je to lepšie práve vďaka tejto reforme. Lebo najefektívnejším krokom k očiste justície za uplynulých tridsať rokov sa dnes zdá byť to, že si Kočner zálohoval telefón.

2.

Ak niečo z toho, čo sa plánuje teraz, môže zmeniť mocenské pomery v justičnom gete, tak azda tie majetkové previerky. Ale keďže sme na Slovensku, nie som si istý, či vznik paralelnej spravodajskej služby, nepodliehajúcej žiadnej kontrole, nedopadne rovnako, ako tu zvykne dopadnúť všetko ostatné, t. j. práve ako nástroj na úpravu a kultiváciu konkrétnych mocenských pomerov vnútri stavu.

Krátené. Celé odpovede osobností v zdroji. 

0 comments