Postup Súdnej rady Slovenskej republiky pre rozhodovanie o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti kandidáta na vymenovanie za sudcu

Postup Súdnej rady Slovenskej republiky pre rozhodovanie o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti kandidáta na vymenovanie za sudcu pdf – 128kB – zrušený uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky č. 278/2019 zo 16. decembra 2019

Postup Súdnej rady Slovenskej republiky pri rozhodovaní o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti kandidáta na vymenovanie za sudcu a harmonogram rozhodovania o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti pdf – 128kB – platný od 16.12.2019 do 27.1.2020 (schválený uznesením č. 278/2019 zo 16. decembra 2019)

Postup Súdnej rady Slovenskej republiky pri rozhodovaní o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti kandidáta na vymenovanie za sudcu a harmonogram rozhodovania o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti pdf – 128kB – platný od 16.12.2019 do 27.1.2020 (schválený uznesením č. 278/2019 zo 16. decembra 2019)