Vládny legislatívny chaos v prijímaní krízových opatrení

Zverejňujem svoj návrh na Generálnu prokuratúru SR o preskúmanie zákonnosti opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR počas vyhláseného núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID-19. JUDr. Jozef Šátek, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   GENERÁLNA PROKURATÚRA SR                            Bratislava, 23. apríla 2020 Štúrova 2, 812 85B r a t i s l a v a  1 Telefón: 02 /…