Väzba obvinených v kauze OČISTEC

Rozhodnutie o väzbe totiž nie je rozhodnutím o vine či nevine obvineného. Súd sa preto pri rozhodovaní o väzbe nezameriava na hodnotenie viny, obhajoby obvineného alebo dôkazov spôsobom upraveným v § 2 ods. 12 Tr. por., ale skúma predovšetkým to, či sú splnené materiálne a formálne podmienky väzby (II. ÚS 626/2016).

V tejto súvislosti je snáď vhodné ešte pripomenúť, že v tomto štádiu trestného konania možno vychádzať i z takých dôkazov, ktoré neskôr (ak bude podaná obžaloba) nebudú z procesného hľadiska použiteľné v konaní pred súdom.

0 comments