Vyhlásenie predsedu Špecializovaného trestného súdu Jána Hrubalu a predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky Jána Mazáka, vo veci podania disciplinárneho návrhu na sudcu ŠTS Michala Trubana

06.10.2020

Predseda Špecializovaného trestného súdu Ján Hrubala a predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák sa na dnešnom stretnutí dohodli na podaní disciplinárneho návrhu na sudcu ŠTS Michala Trubana.

Podanie disciplinárneho návrhu vychádza z dôvodného podozrenia, že sudca Michal Truban sa ako sudca v prípravnom konaní v trestnej  veci obvineného Nor­ber­ta Bödöra  dopustil závažného disciplinárneho previnenie. Závažného disciplinárneho previnenia sa podľa dostupných dôkazov dopustil predovšetkým  vedomým porušením povinnosti sudcu rozhodovať nestranne a nezaujato.

V prípravnom konaní v trestnej veci Nor­ber­ta Bödöra Michal Truban  rozhodoval  napriek tomu, že vedel o obsahu výpovede svedka obvineného Mareka Kodadu. Tento svedok sudcu Trubana   označil za osobu, ktorá mala profitovať zo  zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej  medzi Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a Altmayer, s.r.o. pričom v predmetnej veci mal intervenovať advokát Ján Gajan.

Sudca Michal Truban v postavení svedka uviedol pred orgánom činným v trestnom konaní, že sa s advokátom Jánom Gajanom dlhší čas nestretával. Rovnako tieto stretnutia popieral aj pred osobitnou komisiou súdnej rady a pri pohovore s predsedom ŠTS Jánom Hrubalom – kde však už istú presnejšie nešpecifikovanú mieru kontaktov pripúšťal.  Z doteraz zadovážených informácií však vyplýva podozrenie, že Michal Truban  s Jánom Gajanom  udržiaval dlhodobé pravidelné styky, ku ktorým  dochádzalo v sídle advokátskej kancelárie.

Predseda ŠTS Ján Hrubala a predseda súdnej rady Ján Mazák zastávajú názor, že ak sa v konaní pred disciplinárnym senátom potvrdí taká intenzita vzťahov medzi sudcom Michalom Trubanom a advokátom Jánom Gajanom, ktorá  vyplýva zo zadovážených informácií,  tak je namieste požadovať, aby Michalovi Trubanovi bolo uložené disciplinárne opatrenie –  preloženie na súd nižšieho stupňa.

V Bratislave, 6.októbra 2020.

Zo zdroja

0 comments