Zastaví COVID 19 prácu na súdoch ?

Zber údajov o pracovnej zaťaženosti sudcov prerušili 25. októbra pre pandémiu, pokračovať sa plánuje na jar. Výskumný projekt má zodpovedať viacero otázok, napríklad aký priemerný čas je potrebný na vyriešenie určitého množstva prípadov daného typu.

Zrealizovať sa podarilo dva z plánovaných šiestich týždňov zberu.

„S doteraz zozbieranými údajmi začneme pracovať s cieľom skvalitnenia jarnej časti zberu a urýchlenia fázy vyhodnocovania údajov,“ dodal Peter Bubla z tlačového oddelenia Ministerstva spravodlivosti SR.

Ďalej uviedol, že metodika takzvaného váženia prípadov využíva údaje z merania pracovnej záťaže a zameriava sa na hlavné kategórie sudcovských aktivít. Napríklad vedenie pojednávania, prípravu na pojednávanie, prípravu rôznych druhov súdnych rozhodnutí, administratívne činnosti či iné sudcovské aktivity, ktoré bezprostredne nesúvisia s prideleným prípadom.

Výskumný projekt by mal byť podľa Bublu schopný zodpovedať viacero otázok.

„O koľko je viac alebo menej časovo náročný jeden typ prípadu v porovnaní s iným? Aký je priemerný čas potrebný na vyriešenie určitého množstva prípadov daného typu? Koľko sudcovského času, respektíve koľko sudcov si vyžaduje spracovanie prílevu nových prípadov na daný súd? Ako alokovať financie a pracovnú záťaž tak, aby zohľadňovali náročnosť prípadov?“ uviedol. (tasr)

0 comments